Opstellen van overeenkomsten

Overeenkomsten worden veelal mondeling aangegaan. Het is een veel voorkomend verschijnsel dat partijen afgaan op mondelinge afspraken.

Bij contractspartijen die besluiten om hun afspraken schriftelijk vast te leggen, blijkt vaak dat hun rechtsbetrekking niet strookt met hetgeen zij hebben vastgelegd.

Een voorbeeld hiervan is de aannemer die de opdracht krijgt om een huis te bouwen voor een opdrachtgever en voor het verrichten van zijn werkzaamheden een overeenkomst aangaat met deze opdrachtgever. Maar indien de overeenkomst goed wordt doorgenomen, blijkt dat deze naar zijn aard gekwalificeerd kan worden als een arbeidsovereenkomst. Echter is de aannemer niet in dienst van de opdrachtgever zoals dit het geval is bij de relatie werkgever en werknemer. Hierdoor heeft zo een aannemer een verkeerde overeenkomst gesloten met de opdrachtgever, wat negatief kan uitpakken bij de nakoming hiervan.

Contractenbureau Accord biedt de helpende hand bij het opstellen van op maat gesneden overeenkomsten. Zij gaat samen met haar cliënten na welke overeenkomst past bij hetgeen partijen beoogen. Contractenbureau Accord adviseert haar cliënten omtrent de inhoud van de overeenkomst en de rechtsgevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. De contractspartijen worden nauw betrokken bij het opstellen van de overeenkomst. Indien gewenst, begeleidt Contractenbureau Accord het geheel proces van de contractering totdat de ondertekening plaatstvindt.

Enkele voorbeelden van overeenkomsten:
- Aannemingsovereenkomsten
- Koop- en verkoopovereenkomsten
- Huur- en verhuurovereenkomsten
- Arbeidsovereenkomsten
- Product- en dienstverleningovereenkomsten
- Memorandums of understanding
- Intentieverklaringen
- Algemene voorwaarden
Terug