Arbeidsconsulent

Contractenbureau Accord verleend ook bijstand bij arbeidsgerelateerde kwesties. Met inachtneming van de vigerende arbeidswetgeving, biedt zij genoegzaam advies aan zowel de werknemer als de werkgever.

Tevens verleent Contractenbureau Accord bijstand bij het opstellen van aanvragen zoals:
- Overwerkvergunningen en machtigingen
- Goedkeuring werktijdenregeling

Voorts verleend zij bijstand bij het invullen van o.a.:
- De Arbeidslijst
- Het arbeidsregister
- Het vakantieregister
- Beroepsschriften

Terug