Consultatie

Contractenbureau Accord kan haar cliënten van juridisch advies dienen over allerhande onderwerpen, zoals op het gebied van het verbintenissen- en overeenkomstenrecht, het personen- en familierecht, het erfrecht, zakenrecht of andere rechtsgebieden.

Contractenbureau Accord beschikt voorts over een breed netwerk van deskundigen waarmee zij haar cliënten in contact kan brengen. Tijdens de consultatierondes worden andere deskundigen, wiens expertise op dat moment nodig zijn, aangetrokken. Contractenbureau Accord treedt in deze op als intermediar tussen eventueel de notarissen, advocaten, deurwaarders, landmeters en/of taxateurs voor een optimale en kwalitatieve dienstverlening.

Terug